Jacob Verbove Antoon van der Vat Documenten

StartpaginaStartpagina    ZoekZoek    PrintPrint    Inloggen - Gebruiker: anoniemInloggen    Voeg bladwijzer toeVoeg bladwijzer toe

Stamboom:  

Treffers 851 tm 900 van 906     Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Volgende»

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
851
Prinsengracht ter hoogte van de brouwerij <i>'t Rood Hart</i>
Prinsengracht ter hoogte van de brouwerij 't Rood Hart
Joan Henrich MÖNNICHMANN werkte hier als bierbrouwersknecht ten tijde van zijn huwelijk in 1833
tekening van Gerrit Lamberts (1817) 
 
852
Prinsengracht, Zon's Hofje (1913)
Prinsengracht, Zon's Hofje (1913)
Bij haar overlijden woonde Petronella in het doopsgezinde Zon's Hofje.
Deze foto is weliswaar van later datum, maar geeft toch een beeld van de bewoning van het hofje. Het Zon's Hofje is nog steeds in bezit van de doopsgezinde gemeente, maar biedt tegenwoordig huisvesting aan jongeren. Het bevindt zich op de Prinsengracht, nr. 159 t/m 171.  
 
853
Putten, Het Grijze Huis
Putten, Het Grijze Huis
tehuis voor oud-militairen 
 
854
recensie
recensie
New York Daily Tribune, 3 juli 1847 
 
855
Register van aangegeven lijken Ouwerkerk 1806-1810
Register van aangegeven lijken Ouwerkerk 1806-1810
Op 2 april 1806 wordt het overlijden van het zoontje Pieter VERBOVEN aangegeven.
Eén dag later overlijdt de moeder, Cornelia SCHALEEVEN.  
 
856
Register van Naamsaanneming
Register van Naamsaanneming
Pieter Jelles neemt op 27 december 1811 de familienaam ZIJLSTRA aan voor zichzelf en zijn dochters Marijke (12 jaar) en Trijntje (9 jaar) .
[Bron: Tresoar, Register van naamsaanneming Bolsward, deel 1, folio 12]
De naam wordt overigens in volgende jaren anders gespeld, namelijk ZEILSTRA. 
 
857
Register van Naamsaanneming
Register van Naamsaanneming
Op 11 december 1811 neemt Oege Jelles de naam HOUTEMA aan als familienaam voor zichzelf en zijn kinderen Trijntje (16 jaar), Jelle (14 jaar), Broer (13 jaar), Marijke (9 jaar) en Cecilia (5 jaar)
[Bron: Tresoar, Register van naamsaanneming Makkum, deel 1, folio 53
 
858
registratie als wijnhandelaar
registratie als wijnhandelaar
Dagblad van 's-Gravenhage, 27 januari 1840 
 
859
rekening van de grafmakers en de baardragers
rekening van de grafmakers en de baardragers
 
 
860
Ruïne van het Karthuizerklooster bij Delft in 1573
Ruïne van het Karthuizerklooster bij Delft in 1573
ets van Abraham Rademaker (ca. 1730) 
 
861
schilderij
schilderij
van de hand van Charles Edouard Jolly 
 
862
schutblad trouwbijbel
schutblad trouwbijbel
Jacob VERBOVE en Doetje SCHUIL 
 
863
signalementkaart Veenhuizen 1896
signalementkaart Veenhuizen 1896
Albert van der Vijgh wordt verschillende keren veroordeeld voor landloperij en bedelarij en wordt om die reden in Veenhuizen geplaatst. 
 
864
Sneek, 1e Oosterkade
Sneek, 1e Oosterkade
Het gezin woonde buiten de stadsgracht ('Buiten 't Oost'), later 1e Oosterkade genoemd (wijk 18, nr. 98i).
De rogmolen 'De Hoop' van Jelle Zwart werd in 1912 afgebroken. De foto dateert dus van voor die tijd. 
 
865
Sneek, Brouwerssteeg
Sneek, Brouwerssteeg
Na korte tijd op de Oosterdijk te hebben gewoond, verhuisden ze naar de Brouwerssteeg, een smalle steeg tussen het Kleinzand en de Oosterdijk.
Deze aquarel van Ids Wiersma uit 1915 toont de steeg in noordelijke richting. 
 
866
Sneek, Gedempte Pol
Sneek, Gedempte Pol
Na hun huwelijk woonden Tiete en Maria aanvankelijk bij Maria's moeder, Regina Heeres, Pol, wijk 9, nr. 968a. Op deze ansichtkaart uit 1925 is de inmiddels gedempte gracht te zien. 
 
867
Sneek, Kleinzand
Sneek, Kleinzand
Het gezin woonde op het Kleinzand in Sneek (wijk 10, nr. 1083). Deze foto uit 1908 geeft de locatie aan.
Het pand was al in 1830 eigendom van de vader van Jetske, de kuiper Daniel Straatsma.
Op deze plek was vanaf 1905 de Sneeker stoomsuikerwerk en -pepermuntfabriek Tonnema gevestigd, bekend van de merken 'Rang' en 'King'.
Rond 1913 werd de… 
 
868
Sneek, Steenklip
Sneek, Steenklip
Op deze ansichtkaart van de Leeuwarder Trekvaart uit 1905 is links de Steenklipbuurt links te zien.
Het gezin woonde in de Derde Steenklipstraat (wijk 19, nr. 160), het achterste straatje van het buurtje. 
 
869 Sodomietenvervolgingen 1730
een korte beschrijving van de wijze waarop de vervolging van homoseksuelen in 1730 ontstond en van de effecten hiervan in Loon op Zand 
 
870
SS Mauretania
SS Mauretania
met dit schip maakte de familie Jolly-Dinkelbach in 1913 de oversteek naar Amerika 
 
871
straatnaambordje
straatnaambordje
Het echtpaar Pointis woonde aan de Hofberg 
 
872
Tedingerbroek, detail van een kaart uit 1819
Tedingerbroek, detail van een kaart uit 1819
Tedingerbroek was een veengebied, dat bestuurlijk onder de Banne van Stompwijk viel, maar kerkelijk onder Voorburg.
Tegenwoordig maakt Tedingerbroek deel uit van de Haagse Vinex-locatie Ypenburg. 
 
873
trouwakte
trouwakte
 
 
874
trouwakte
trouwakte
 
 
875
trouwakte
trouwakte
 
 
876
trouwakte
trouwakte
 
 
877
trouwakte
trouwakte
 
 
878
trouwakte
trouwakte
 
 
879
trouwbevestiging
trouwbevestiging
 
 
880
trouwinschrijving
trouwinschrijving
 
 
881
trouwinschrijving Schipluiden
trouwinschrijving Schipluiden
 
 
882
uittreksel uit het doop- en sterfregister van Velen
uittreksel uit het doop- en sterfregister van Velen
 
 
883
uittreksel uit het geboorteregister
uittreksel uit het geboorteregister
 
 
884
uittreksel uit het geboorteregister
uittreksel uit het geboorteregister
huwelijkse bijlage 1846 
 
885
uittreksel uit het geboorteregister
uittreksel uit het geboorteregister
huwelijkse bijlage 1846 
 
886
uittreksel uit het geboorteregister van de Doopsgezinde Gemeente
uittreksel uit het geboorteregister van de Doopsgezinde Gemeente
In het uittreksel staat abusievelijk vermeld, dat Pietje Johanna Harms op de vermelde datum is gedoopt.
Zij is echter niet gedoopt, omdat haar ouders doopsgezind waren, zodat mag worden aangenomen dat het hier om haar geboortedatum gaat.
Het uittreksel is overlegd als bijlage bij haar huwelijk. 
 
887
Utrecht, Strosteeg
Utrecht, Strosteeg
deze steeg in het centrum van Utrecht was één van de plaatsen, waar de familie Giovanelli woonde  
 
888
Velen op een Duitse kaart van Westfalen uit 1905
Velen op een Duitse kaart van Westfalen uit 1905
Velen is de plaats van herkomst van de familie Hillen 
 
889
verklaring
verklaring
extract uit een verklaring voor de Vrederechter van kanton Heerenveen, waaruit de datum van overlijden bij benadering is af te leiden 
 
890
verlovingskaartje
verlovingskaartje
 
 
891
vermelding
vermelding
Dictionnaire des comédiens français (ceux d'hier), Henry Lyonnet, Genève 19..

 
 
892
vermelding
vermelding
Dictionnaire des comédiens français (ceux d'hier), Henry Lyonnet, Genève, 19.. 
 
893
vermelding begraafboek
vermelding begraafboek
 
 
894
vermelding doop in kerkenraadshandelingen
vermelding doop in kerkenraadshandelingen
 
 
895
vermelding in adresboek Oakland, ca. 1921
vermelding in adresboek Oakland, ca. 1921
Oakland City Directory, 1921, blz. 1037 
 
896
vermelding in begraafregister
vermelding in begraafregister
 
 
897
vermelding in een Brusselse bedrijfsalmanak van 1830
vermelding in een Brusselse bedrijfsalmanak van 1830
Jean Pointis was hoedenmaker van ZKH de Prins van Oranje, de latere koning Willem II
[Bron: Almanach du commerce du royaume des Pays-Bas: Bruxelles et ses environs, 1830
 
898
vermelding in het begraafregister
vermelding in het begraafregister
 
 
899 vermelding in: Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft, Parijs 1878, blz. 290
 
 
900
vermelding ondertrouw
vermelding ondertrouw
NH trouwboek Kruisland 1729-1785, blz. 108 
 

    «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Volgende»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.